آزمایش خاک ، آب و برگ


 

آزمایشگاه تجزیه آب، خاک و برگ


مسئله آلودگی محیط زیست از مهمترین معضلات جامعه بشری امروز محسوب می‌شود . با توجه به وضعیت محیط زیست در سال‌های اخیر به خوبی در می‌یابیم که مسئولیت‌پذیری اجتماعی یکی از مهمترین و مؤثرترین علل تغییر رفتارهای زیست‌محیطی محسوب می‌شود و رشد سریع مشکلات محیط زیستی یکی از عوامل مهم تهدید کننده و خطرناک برای جوامع بشری است.بدین گونه حفاظت از محیط زیست در عصر حاضر که دوران مبارزه با آلودگی‌های زیست‌محیطی است، یک ضرورت حیاتی به شمار می‌رود. از این رو شرکت کیا سبزآشیان کوشا نسبت به رفتار خود و جامعه احساس مسئولیت داشته تا با فراهم نمودن شرایطی جهت انجام آزمایش رایگان خاک و آب مزرعه و باغ کشاورزان و ارائه مشاوره تخصصی رایگان در سراسر کشور از مصرف بی رویه کود و سموم شیمیایی جلوگیری به عمل آورد و در حل مشکلات زیست محیطی به سهم خویش کاری انجام دهد.مسئله آلودگی محیط زیست از مهمترین معضلات جامعه بشری امروز محسوب می‌شود . با توجه به وضعیت محیط زیست در سال‌های اخیر به خوبی در می‌یابیم که مسئولیت‌پذیری اجتماعی یکی از مهمترین و مؤثرترین علل تغییر رفتارهای زیست‌محیطی محسوب می‌شود و رشد سریع مشکلات محیط زیستی یکی از عوامل مهم تهدید کننده و خطرناک برای جوامع بشری است.بدین گونه حفاظت از محیط زیست در عصر حاضر که دوران مبارزه با آلودگی‌های زیست‌محیطی است، یک ضرورت حیاتی به شمار می‌رود.از این رو شرکت کیاسبزآشیان کوشا نسبت به رفتار خود و جامعه احساس مسئولیت داشته تا با فراهم نمودن شرایطی جهت انجام آزمایش رایگان خاک و آب مزرعه و باغ کشاورزان و ارائه مشاوره تخصصی رایگان در سراسر کشور از مصرف بی رویه کود و سموم شیمیایی جلوگیری به عمل آورد و در حل مشکلات زیست محیطی به سهم خویش کاری انجام دهد.کلیه آزمایشات خاک و آب  به صورت کاملا رایگان و بنابر درخواست کشاورزان محترم انجام شده و بر اساس نتایج بدست آمده از وضعیت موجود یا بیش­بود عناصر غذایی، توصیه­ های غذایی مورد نیاز خدمت کشاورزان محترم ارائه می گردد

شرکت کیا سبز این اطمینان را به مشتریان و کشاورزان عزیز می دهد که با دادن نمونه خاک زمین زراعی خود به این شرکت، کود مناسب با خاک شما را تولید و در اختیار شما قرار خواهد داد.


آنالیزهای خاک

اندازه گیری EC، PH - تعیین درصد ماده آلی - تعیین درصد آهک (مواد خنثی شونده) - تعیین درصد رطوبت - اندازه گیری درصدگچ - تعیین بافت خاک و درصد اندازه ذرات- تعیین غلظت فسفر(محلول، قابل جذب و کل) سولفیت و بر توسط دستگاه اسپکتروفتومتر-تعیین غلظت سدیم، پتاسیم، کلسیم(محلول، قابل جذب و کل) با دستگاه فلیم فتومتر- تعیین غلظت ازت نیتراته  آمونیومی و کل با دستگاه کلدال- تعیین غلظت آنیون ها و کاتیون¬های مهم شامل سولفات، کربنات، بیکربنات، کلر، سدیم، پتاسیم، منیزیم
آنالیزهای آب
اندازه گیری  ECو PH - تعیین غلظت آنیون ها و کاتیون های مهم شامل سولفات، کربنات، کلر، سدیم، پتاسیم ، منیزیم - تعیین نیترات و فسفات - اندازه گیری قلیائیت، غلظت کل نمک های محلول و...
آنالیز گیاه(برگ ، میوه ، ودانه)
تعیین درصد نیتروژن ، فسفر و پتاسیم - تعیین غلظت کلسیم، منیزیم، گوگرد - اندازه گیری غلظت کلیه عناصر ریز مغذی شامل آهن،روی ، منگنز ، مس،مولیبدن... -اندازه گیری میزان نیترات در میوه
آنالیز انواع کودهای شیمیایی و آلی
آنالیز کامل انواع کودهای ازته - اندازه گیری انواع گونه های فسفر - تعیین میزان پتاسیم - تعیین درصد گوگرد - اندازه گیری میزان اسیدهیومیک - اندازه گیری میزان عناصر ریز مغذی - بررسی خصوصیات مطرح در کود شیمییایی شامل دانه بندی، رطوبت اسید فسفر آزاد بیوره...
آزمون خاک چندین هدف را دنبال می¬کند :
1- تشخیص خاکهای دارای کمبود قبل از کاشت درختان است.
2- تعیین سرنوشت کودهای اضافه شده به خاک و تعقیب تغییرات صورت گرفته در جهت قابل استفاده شدن عناصر غذایی برای گیاه.
3- پیش آگاهی دادن به باغداران درباره مناطقی که امکان سمیت عناصر برای گیاه ، حیوان و انسان وجود دارد.
هدف دیگر تعیین نقاطی است که حد عناصر در خاک به حد مسمومیت رسیده باشد.
مهمترین مرحله آزمون خاک مرحله نمونه برداری است :
محل نمونه برداری خاک در باغهای میوه از بین ردیفها و در قسمت سایه انداز درخت است و بسته به شکل هندسی باغ، محلهای نمونه برداری فرق می کند. یک روش این است که از یک قطعه باغ حداقل 15 نمونه خاک بطور تصادفی یا زیکزاک برداشت، با هم مخلوط و نهایتا" یک نمونه 2 کیلو گرمی مرکب به آزمایشگاه ارسال شود. بهر حال نمونه بایستی به گونه ای باشد که کل باغ را در بر گیرد. نمونه برداری برای باغها و خزانه ها معمولاً از دو عمق 30-0 و 60-31 سانتیمتری صورت می¬گیرد زیرا بیشترین محل تجمع ریشه های جذب کننده مواد غذایی درخت در این عمق قرار دارند.
1- نمونه 2 کیلوگرمی مرکب را در ظرف یا کیسه مخصوص ریخته، درب آن را محکم می¬بندیم بطوریکه خاک رطوبت خود را از دست ندهد.
2- دو کارت مخصوص نمونه برداری را پر نموده و در آن مشخصات نمونه از قبیل عمق نمونه برداری ، تاریخ نمونه برداری، محل و قطعه نمونه برداری، نام نمونه بردار و اطلاعات اضافی دیگر را می¬نویسیم و یک کارت را درون کیسه و کارت دیگر را به کیسه متصل می¬کنیم.
نکات مورد توجه در نمونه برداری از خاک باغات میوه :
3- مساحت هر قطعه نمونه برداری نباید بیش از یک هکتار باشد. در مساحت های بیشتر، باغ به قطعات یک هکتاری تقسیم می-شود و از هر قطعه یک نمونه تهیه می¬شود.
4- نمونه ها نبایستی از محلهای خاص کود دهی شده یا سمپاشی شده تهیه شود.
5- بهتر است نمونه ها از نیمه بیرونی سایه انداز درخت تهیه شوند.
6- بهتر است نمونه برداریهای سطحی (عمق 30-0 سانتیمتری) زمانی صــــورت گیرد که ریشه ها هنوز بیدار نشده اند.
7-هیچ یک از ادوات نمونه برداری از قبیل بیل، بیلچه، دستکش و غیره آلوده نباشند
8-نباید از ادوات گالوانیزه برای نمونه برداری استفاده شود.

زمان نمونه برداری از خاک
بطور کلی بهترین موقع نمونه برداری خاک در مورد باغات میوه، نمونه برداری قبل از احداث باغ است اما چنانچه باغ احداث شده باشد، بسته به منطقه، اواخر زمستان تا اوائل بهار و یا اواخر تابستان تا اوایل پاییز است.
روش دوم : نمونه برداری و تجزیه برگ درختان میوه
در باغات، بدلیل وسیع بودن عمق پراکنش ریشه ها و طولانی بودن فصل رشد گیاهان، تجزیه گیاه بر تجزیه خاک برتری دارد . به همین دلیل پیشنهاد می شود که هر ساله نمونه های برگ تهیه شده و برای تجزیه به آزمایشگاه فرستاده شود تا بتوان بر اساس آن توصیه کودی سالانه انجام داد و اطلاعات لازم از شرایط و روند جذب عناصر غذایی بوسیله درختان را بدست آورد. برای اقتصادی بودن این مسئله میتوان باغ را به سه قسمت تقسیم نمود و هر سال یک قسمت را نمونه برداری کرد. برای اجرای صحیح نمونه برداری در باغ، باید ابتدا باغ را از نظر شرایط درختان (از قبیل سن، نوع درخت، گونه و ... ) همچنین از نظر شرایط باغ (شیب زمین، شکل زمین، آبیاری باغ، جهت باغ و درختان ) به کـــرتهای مساوی تقسیم نماییم و سپس از هر کرت 8 تا 10 درخت را انتخاب نموده و از آنها نمونه برداری کرد. باید دقت نمود که نمونه بــرداری بایستی قبل از محلول پاشی و یا سمپاشی صورت بگیرد. اگر در بــاغ عملیات سمپاشی و محلول پاشی صــــورت گرفته باشد، تا حد امکان حداقل 10 روز بعد از این عملیات نمونه برداری صورت پذیرد تا اثرات سمپاشی بر نتایج تجزیه برگها تأثیر نگذارد.  
نکات مهم در نمونه برداری از برگ درختان میوه :
1- زمان نمونه برداری اکثر درختان میوه 12-8 هفته پس از شکوفایی کامل گل (full bloom) یا حدود یکماه قبل از برداشت اعلام شده است. این تاریخ ممکن است در مناطق مختلف اندکی متفاوت باشد. (در جدول نحوه و زمان نمونه برداری گیاه به زمان و اندام مورد نظر محصولات باغی جهت نمونه برداری اشاره گردیده است.
2- نمونه های برگ ارقام و واریته های مختلف با یکدیگر مخلوط نشوند.
3- قبل از نمونه برداری، باید به درختان که دارای آسیب های فیزیکی جوندگان و سرمازدگی یا مشکل آب گرفتگی هستند توجه نمود.
4- برای هر نمونه 100-70 عدد برگ تهیه شود.
5- نمونه ها از قسمت های مختلف تاج درخت تهیه شوند (از پاجوشها و تنه جوشها نبایستی نمونه تهیه شود)
6- برای نمونه برداری از برگهای وســـط شاخه های تازه رشد یافته به همراه دمبرگ فصل جاری استفاده می¬شود، توصیه شده است که درختان بزرگ، شاخه هایی که برای نمونه برداری انتخاب می¬شوند تقریباً 2/1 تا 1/2 متر بالای سطح زمین باشند.
7- از هر شاخه نباید بیش از 2 برگ تهیه نمود.
8- برگها باید سالم و بدون زدگیهای فیزیکی و یا بیماری باشند به گونه ای که نماینده واقعی از برگهای تاج درخت باشند.
9- نمونه های برگی را پس از برداشت باید کاملاً با آب پاک شستشو داد.
10- پس از شستشو، برگها را در هوا پهن می نماییم تا خشک شوند. این کار مانع از قــارچ زدگی نمونه ها می شود بایستی دقت نمود که برگها مستقیماً در مقابل نور خورشید قرار نگیرند و یا در حالی که خیس هستند نبایستی آنها را تحت حرارت قرار داد.
11- نمونه های هوا خشک را در پاکتهای کاغذی یا کیسه های پارچه ای مخصوص قرار داده و اطلاعات مربوطه را به آن ضمیمه نمود. بایستی توجه نمود که به علت گرمی هوا در زمان نمونه برداری، آنها را در ظرف خنک حاوی یخ نگهداری نموده تا از تجزیه زود هنگام و تولید رنگ آنتی سیانین در آنها جلوگیری شود.
12- سپس نمونه ها به آزمایشگاه حمل می گردند.
13- تجزیه نمونه ها در آزمایشگاه بایستی با بهترین وسیله انجام شود.
14- بر اساس نتایج تجزیه تفسیر نتایج صورت می گیرد.
15- در نهایت توصیه کودی انجام می شود.
توجه به این نکته ضروری است که بهترین توصیه کودی زمانی صورت خواهد گرفت که نتایج حاصل از تجزیه خاک همراه با نتایج حاصل از تجزیه گیاه تؤاما" بررسی و توصیه کودی انجام گردد.