خدمات پس از فروش


معرفی خدمات پس از فروش

 

شرکت فروش و خدمات پس از فروش کیا سبز آشیان کوشا درسال 1390، بمنظور ارائه خدمات پس از فروش محصولات تولیدی، تاسیس و با انجام اقدامات زیربنایی زمینه ارائه خدمات پس از فروش مناسب را در راستای چشم انداز و ماموریت های خود با محوریت خلق ارزش های برتر برای گروه مشتریان فراهم نموده است.

 

در حال حاضر این شرکت ازطریق اعمال مدیریت در تامین کلیه ی تولیدات کودها و سموم کشاورزی و تاکید بر آموزش کارکنان و توسعه شبکه فراگیر نمایندگی های مجاز و ایجاد زیرساختهای لازم بمنظور ارتقاء کیفیت و بهبود مستمر در ارائه خدمات کشاورزی، در راستای افزایش رضایت مشتریان گام برمی دارد.

 

 

 

شماره ارتباط پیامکی با خدمات پس از فروش: 09102960508